10 produk Google yang telah ditamatkan | ICT Niaga Enterprise

10 produk Google yang telah ditamatkan

| Posted in


Walaupun Google merupakan sebuah syarikat dan juga enjin carian yang terkemuka dan menguasai sebahagian besar capaian internet, namun bukan semua produk atau perkhidmatan dari mereka mendatangkan keberhasilan yang memuaskan.

Ada beberapa perkhidmatan dan produk mereka telah ditamatkan atas sebab kurang sambutan dari kalangan pengguna di internet. Berikut adalah perkhidmatan dan produk Google yang dianggap gagal mencapai sasaran :

  1. Google Answer
  2. Google Buzz
  3. knol
  4. Google Latitude
  5. iGoogle
  6. Google Reader
  7. Google Health
  8. picnik
  9. Google Desktop
  10. Google Sidewiki

Sumber :
-wikipedia.org
-googlebog.blogspot.com
-support.google.com